Кметът на Щръклево ще се разписва срещу повече от 1 500 лева заплата

Общински съвет – Иваново утвърди размера на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Иваново, считано от 01.01.2021 г., както следва:

  № по ред  Длъжност  Размер на основна месечна заплата
1.Кмет на кметство Щръклево 1500 лв.
2.Кмет на кметство Тръстеник 1165 лв.
3.Кмет на кметство Пиргово 1165 лв.
4.Кмет на кметство Сваленик 1100 лв.
5.Кмет на кметство Мечка 1000 лв.
6.Кмет на кметство Красен 1000 лв.
  •  Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.
Сподели: