Кметът откри обновените ЦДГ "Русалка " 2 и ЦДГ "Пинокио" 1

Кметът откри обновените ЦДГ „Русалка “ 2 и ЦДГ „Пинокио“ 1

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов откри днес обновените ЦДГ „Русалка “ 2 и ЦДГ „Пинокио“ 1.


На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директорът на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Ценка Тодорова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 109 деца и 22-ма души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 243 251, 47 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

При откриването на ЦДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директор на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Снежина Никова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 88 деца и 14 души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 664 567,78 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, закрит басейн, както и озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

В същото време продължава изпълнението на проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“.

Сподели: