Кметът Пенчо Милков взе участие международната конференция Green Transition 2022: „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“

Второто издание на международната конференция Green Transition 2022: „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“ събра в София Ивент Център над 800 участници – европейски и български лидери, кметове на общини, водещи експерти, представители на бизнеса, неправителствения сектор и медии.

Президентът на Република България Румен Радев, вицепремиерите Асен Василев, Гроздан Караджов и Борислав Сандов, министрите Даниел Лорер и Александър Николов представиха българската визия относно перспективите за модернизация и иновации при прехода към трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация.

В откриващия панел  участваха още европейският комисар по сближаване и реформи Елиза Ферейра, комисарят по икономика Паоло Джентилони, комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, както и президентът на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер.

В сесията „Региони в развитие“ кметове на български общини споделиха визията и опита си по отношение на устойчивото развитие. Те се обединиха около идеята, че е нужна по-голяма комуникация и активен диалог между местната власт, бизнеса, държавата и научните среди.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков застана твърдо на позицията, че кметовете на общини могат да реализират успешно мерките за опазване на природата и да постигнат устойчиво развитие, само ако държавата приеме необходимите правила и съгласно правомощията си, наложи спазването им. „В България се управлява с популярни, не с правилни действия. Ако един кмет или политик приеме правилно и полезно, но непопулярно действие, има насрещна реакция и обикновено веднага се прави крачка назад под натиска“, заяви Милков. Той подчерта, че времето за красиви флаери и скъпи кампании е свършило, защото промените в климата унищожават природата, изтръгват дървета и рушат инфраструктура. Като пример кметът посочи пораженията след мощната бурята от 6 юни в Русе. Милков коментира, че подобни нетипични за географските ни ширини природни явления вече се случиха на определени места в България и вероятно ще продължат да се появяват и в други части на страната.

В доклада си на сесията кметът на Община Русе Милков отбеляза, че в Русе се подготвя реализирането на редица проекти, свързани със Зеления преход. Един от най-важните е разработваният съвместно с БАН, Русенският университет и Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ проект за производство и доставка на автобуси и кораб, задвижвани от водород. По думите му се предвижда и изграждането на общински фотоволтаичен парк, за който се работи и вече има подписано споразумение с „Тракия икономическа зона“. Милков сподели и опита с инсталирането на водородна клетка в един от домовете за възрастни хора в Русе, която съществено намалява разходите за отопление и допълни, че такива проекти предстоят и за други обществени сгради в града.

По отношение управлението на отпадъците, което е друга важна тема за Зеления преход, кметът на Община Русе заяви, че те са ценен енергоизточник, който следва да се използва при условие, че няма непосредствена опасност от замърсяване на околната среда. Според него тук трябва да се търси активно съдействие от държавната власт, която да организира и ръководи процеса централизирано. „Моето разбиране е, че може да се създаде общо съоръжение, което да преработва отпадъците и да ги превръща в енергоресурс, и то чист“, заяви кметът Милков и настоя, че това е дейност, която не бива да се прави от отделните общини или от частни компании. В заключение кметът на Община Русе изрази убеждението си, че устойчивото развитие, преходът към него и дигиталната трансформация вървят ръка за ръка и трябва да станат част ежедневието на идните поколения. „Във всички детски градини в дунавския град вече се преподава с иновативни методи, въвежда се и компютърно обучение, а учителите в училищата преминаха обучение от научни специалисти в Русенския университет“,  отбеляза кметът и допълни, че стотици русенчета вече правят първите си стъпки в програмирането и роботиката.

Сподели: