Кметът Пенчо Милков става част от българската делегация в Европейския комитет на регионите

Кметът Пенчо Милков става част от българската делегация в Европейския комитет на регионите

Кметът на Община Русе Пенчо Милков е сред номинираните за участие в българската национална делегация в Европейския комитет на регионите за мандат 2020 – 2025 г. Делегацията се състои от 12 членове и 12 заместници, които участват в заседанията на комитета и различните комисии към него.

 Днес се състоя онлайн заседание на делегацията, в което бяха обсъдени приоритетите на Комитета на регионите, календара на събитията и ангажиментите на участниците.

Участниците в делегацията се предлагат от Националното сдружение на общините в Република България и се одобряват с Решение на Министерски съвет. След това имената се изпращат до Постоянното представителството на Република България към ЕС за приемане на Решение на Съвета на ЕС за поименния състав на българската делегация.

Комитетът на регионите е политическата асамблея на представителите на местните и регионални власти в ЕС и подпомага разработването на политиките и законодателството на Съюза. Съставен е от 329 членове, представляващи местни и регионални представители на изборни длъжности от всички 27 държави членки на ЕС и още толкова заместници. Като консултативен орган на ЕС, с него се съгласуват всички европейски законодателни предложения, които имат отражение на регионално и местно равнище.

Сподели: