конференция по проекта LIMES

Кметът Пламен Стоилов откри заключителната конференция по проекта LIMES в Русе

Днес, в зала „Европа“, се състоя заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. С приветствия в началото се включиха изпълнителният директор на АДО „Дунав“ г-жа Мария Цанкова, кметът на Община Русе и председател на Управителния съвет на АДО „Дунав“ г-н Пламен Стоилов, народният представител от ПП ГЕРБ г-н Пламен Нунев, председат елят на Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца г-н Йон Джуганару.

„За мен е удоволствие да отрия заключителната конференция за представяне на резултатите по един значим проект в областта на туризма, реализиран от дунавските общини. Вече 25 години Асоциацията успешно продължава да обединява усилията им в развиването на секторните политики, една от които с най-голям потенциал е Туризмът“, заяви г-н Стоилов.

По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати: в рамките на проекта е проведено експертно предварително проучване; разработени и подложени на широко обществено обсъждане са двете стратегии – Обща стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетизиране и промоциране на маршрута. Освен това, е изработен комплект материали, чрез които да се популяризира новият маршрут:информационен каталог, информационна брошура, 120-минутен филм, уебсайт, приложение за мобилни устройства.

Конференцията е двудневна, като тя ще продължи и утре, в гр. Констанца, Румъния. Проектът се изпълнява от АДО „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. Партньор по проекта е от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца. Целта на проекта е да се утвърди културно-исторически туристически маршрут и да свърже обектите на римското наследство от двете страни на р. Дунав.

Сподели: