Кметът Пламен Стоилов подписа договора за финансиране на проекта за ремонт на Пантеона на възрожденците

Кметът Пламен Стоилов подписа договора за финансиране на проекта за ремонт на Пантеона на възрожденците

Днес в град Кълъраш кметът на Община Русе Пламен Стоилов и зам.-кметът на Община Гюргево Йонуц Чоака подписаха договора за финансиране на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“. Проектът, който двете общини съвместно разработиха, се осъществява по Програма „Interreg V-A Румъния–България” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“. Продължителността му е 36 месеца.

Дейностите за Русе включват ремонт на сградата и околното пространство на Пантеона на възрожденците, в частност: укрепване на конструкцията на главния вход и отводняване, вътрешни ремонтни работи, външна топло и хидроизолация, външно и вътрешно осветление, почистване и подмяна на позлатата на купола.

Националният паметник също така ще бъде оборудван с модерна мултимедийна техника.

В румънската си част проектът предвижда облагородяване на околните пространства край крепостта в Гюргево. Проектът включва още създаване на интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които да представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево. Ще бъдат създадени общ план за управление на културното наследство в трансграничния регион, обща маркетингова стратегия и съвместна информационна кампания.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 2 790 457, 44 лв. Безвъзмездните финансови средства за Община Русе са в размер 1 815 338, 71 лв.

С реализацията на този проект Община Русе ще продължи своята политика за утвърждаване на града и региона като привлекателна туристическа дестинация и създаването на нови и атрактивни туристически продукти. Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г., бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево.

Сподели:

Още новини от деня