Пенчо Милков

Кметът на Русе: Въведено е безплатно паркиране в зоните за кратковременно паркиране до 14.04.2020г.

УВАЖАЕМИ РУСЕНЦИ,

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и икономическитеи социални последици от това.

Бих искал да Ви уверя, че ценя всяко мнение. За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения.

Ето и отговор на някои от многото поставени въпроси във връзка с условията на извънредно положение:

Въведено е безплатно паркиране в зоните за кратковременно паркиране до 14.04.2020г. със Заповед на кмета РД-01-750/20.03.2020 г.

Хората с трайни увреждания, както и останалите граждани на Русе, могат да паркират безплатно на местата за кратковременно паркиране. Хората с трайни увреждания няма да е необходимо да ползват карта, за да се ползват от безплатното паркиране. Не е необходим изричен акт на кмета на общината или на Общински съвет – Русе в тази насока – паркингите са безплатни за всички лица.

В заключение бих искал отново да Ви уверя, че Община Русе прилага мерките за защита на здравето, но изцяло с мисъл, как кризата да нанесе най-малко щети на всеки един русенец и на обществото ни като цяло. Считаме, че мерките на държавата в подкрепа на трудещите се и предприятията трябва да са много по-ясни, по-радикални и бързи.

Правим всичко необходимо и възможно за здравето и сигурността на русенци в този тревожен за целия свят период. Ще продължим да работим активно, така че кризата, която се налага да преживеем, да не засегне общността ни и връзката помежду ни. И съм убеден, че изпитанията ще ни направят по-силни и единни.

Сподели:

Още новини от деня