Книгата „Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“ ще бъде представена на 25 март в РБ „Любен Каравелов“

Книгата „Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“ ще бъде представена на 25 март в РБ „Любен Каравелов“

„Архивът на Димитър Ненов в Дрезден“ е най-новото издание на проф. д-р Юлиан Куюмджиев, посветено на големия български пианист, композитор, музикален педагог, архитект и общественик. За целите на изследването той проучва студентските архиви на Дрезденския технически университет, където Ненов е следвал, и Научния архив на БАН. Воден е от желанието да запозанае читателите с ранния творчески път на ерудита Ненов, като разкрива и много неизвестни до момента факти.

За да разберете повече, заповядайте на представянето на книгата на 25 март от 17:30 часа в Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Сподели: