Книгата "Бившите хора" на концлагерна България" ще бъде представена на 22 март в РИМ - Русе

Книгата „Бившите хора“ на концлагерна България“ ще бъде представена на 22 март в РИМ – Русе

На 22 март в 18.00 часа в Княз Александър I на Регионалния исторически музей – Русе ще се състои представянето на книгата на доц. д.н. Мартин Иванов – „Бившите хора“ на концлагерна България“. Книгата ще бъде представена от доц. д-р Михаил Груев.

Бивши хора“ – така  като с нажежено желязо комунистическата власт дамгосва близо половин милион българи, принадлежали или просто обвинени, че са били част от стария „монархофашистки“ режим. Преминали през кошмара на чистките, експроприациите, изселванията и пулсиращите една след друга вълни на репресии и дискриминация, „остатъците на недоубитата буржоазия“ са заключени зад телените ограждения на една нова, концлагерна България.

С течение на времето „бившите“ вече хора са принудени върху руините на предишния си живот да изградят своите нови биографии, да оцелеят. Именно тази адаптация на „бившите хора“ и трудното им битие в новата комунистическа държава са в центъра на настоящето изследване. Предишните подобни опити следват предимно документите в архива на ДС. Без да им обръща гръб, тази книга се старае да даде думата на оцелелите свидетелства от „бивши хора“, огласявайки колкото се може по-пълно техните насилствено заглушавани досега гласове.

Доц. д.н. Мартин Иванов е доцент в катедра „Социология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Специализирал е в Кеймбридж, Единбург и в Националния университет на Ирландия. Автор е на над двеста научни публикации и десет монографични изследвания върху социалната и стопанска история на България от Възраждането до наши дни.

Сподели: