Книгата на Хачик Лебикян „Импресии на паметта“ ще бъде представена в РБ "Л. Каравелов"

Книгата на Хачик Лебикян „Импресии на паметта“ ще бъде представена в РБ „Л. Каравелов“

На 18 ноември от 18:00 ч. в сектор „Изкуство“ на библиотеката д-р Никола Бенин ще представи на читателите поредната книга на Хачик Лебикян, запечатала късчета от историята на Русе.

„Импресии на паметта“ съдържа спомени и снимки от последната четвърт на ХХ век и излиза по случай 75-годишния му юбилей и в памет на историка Стоян Йорданов.

Историите, включени в книгата, са лично преживяни от автора. Болшинството от снимките също са негови. Импресиите са запечатали вече несъществуващи култови обекти от градската среда, събития от близкото минало и забавни истории, на които Лебикян е бил свидетел.

Сподели: