избори урна гласуване

Коалиция „БСП за България“ оттегли жалбата си за изборния резултат в Босилковци

От името на жалбоподателя Коалиция „БСП за България“  е депозирана молба с вх. № 3989/11.11.2019 г., чрез упълномощения представител Николай Стефанов, с която е оттеглил подадената жалба против изборните резултати на проведените балотажи на 03.11.2019г. в 20 СИК с. Босилковци ,община Бяла. Същевременно съдът констатира, че не са изпълнени указанията му по определение от 06.11.2019г.

Оттеглянето на жалбата е извършено във формата, предвидена в чл.155, ал.3 от АПК. При оттегляне на жалбата съдът се десезира с правния спор и това обстоятелство съставлява основание за оставянето на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Николай Стефанов против изборните резултати на проведените балотажи на 03.11.2019г. в 20 СИК с.Босилковци ,община Бяла.

Сподели:

Още новини от деня