Коефициентът на обща смъртност в Русенска област е над средният за България

Коефициентът на обща смъртност в Русенска област е над средният за България

Броят на умрелите лица през 2023 г. е 101 006, а коефициентът на обща смъртност – 15.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 17 808, или с 15.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е високо.

Смъртността сред мъжете (16.9‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.5‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 076 мъже. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.0‰) отколкото в градовете (13.7‰).

В регионален аспект с най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.4‰, Габрово – 21.9‰, и Монтана – 21.6‰. В осем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.4‰.

Общо за ЕС-27 коефициентът на смъртност през 2022 г. е 11.5‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия и Люксембург – по 6.8‰, и Малта и Кипър – по 8.0‰. Освен в България по-висока от средната за ЕС-27 е стойността на този показател само в Латвия – 16.4‰, Литва – 15.1‰, и Хърватия – 14.8‰,

Сподели: