Коледен концерт за потребители на социални услуги се проведе днес

Време за прочитане: 2 мин.

Зам.-кметът Енчо Енчев приветства от името на кмета Пенчо Милков

Коледен концерт за потребители на социални услуги, семействата им и граждани на Русе под надслов „Заедно можем да направим света по-добър и по-красив!“ представиха днес в партньорство потребители и специалисти в социални услуги в Община Русе и студенти по социални дейности в Русенски университет.

Концертът е заключителен етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“. Той се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с Дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Спектакълът представи пред публиката и гостите резултатите от осъществените в обучителни модули и творчески работилници познавателни, практико-приложни и творчески дейности и формираните взаимно уважение, равнопоставеност, толерантност и социално включване чрез усвояване на знания и постигане на растеж и развитие. В синтез те бяха онагледени интерактивно и артистично чрез музика, композиции, танци и разкази. Във фоайето на Пленарна зала беше подредена фотоизложба със снимки от фотоателие към творческа работилница под наслов „Гра д Русе – древен, красив, гостоприемен и със свободен дух”. Участие в програмата взеха още тамбурашкият оркестър при ОбДЦКИ, клуба по спортни танци „Приста – Русе“ и др.

Спектакълът завърши с песен, с чийто текст се призоваха всички участници и гости към съпричастност, взаимно уважение и толерантност, към повече хуманност и взаимно разбиране.

Приключването на проекта и отчитането на резултатите поставят в основата си надслова „РУСЕ – ГРАДЪТ НА ЗНАНИЕТО, ТВОРЧЕСТВОТО И СВОБОДНИЯ ДУХ, ЗА ЧИЕТО РАЗВИТИЕ РАБОТИМ АКТИВНО“.

На събитието присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев, ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ проф. Христо Белоев, координаторът на проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ доц. д.н. Сашо Нунев, изпълнителният директор на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Елена Минкова и др.

Сподели:

Още новини от деня