благотворителна кампания коледа

Коледна благотворителна кампания за деца и семейства в нужда започна в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Двудневна кампания за подаряване на нови или добре съхранени употребявани зимни облекла, обувки и пособия за деца, играчки и коледна декорация за семейства в нужда, започна днес в салона на филиал СВЕТИЛНИК на ДГ „Червената шапчица“ в кв. „Чародейка“, ул. „Тодор Икономов“. Инициативата е организирана от консултантите в услугите и екипа за управление на проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, който Община Русе изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

В интегрираните социални и образователни услуги от началото на проекта са обхванати над 500 деца и техните родители, които получават безвъзмездно консултации и подкрепа от педагози, психолози, педиатри, гинеколог, логопеди, кинезитерапевт, социални работници и юрист. В хода на развитието си, проек тът изгражда нови отношения между семейството и образователната среда, фокусира повече грижи за семейства, които изпитват затруднения, дава възможност за групова и индивидуална работа с децата и родителите в близка до семейната среда. В резултат на приобщаването и доверието между потребителите и консултантите, инициативата за благотворителна кампания отговаря точно на техните конкретни нужди.

Двудневната кампания на 15 и 16 декември е за всички, които изпитват недостиг на средства да удовлетворят лични или основни за семейството потребности и може да бъде посетена от 10:30 ч. до 15:30 ч. в залата за групова работа в ДГ „Червената шапчица“, филиал „СВЕТИЛНИК“ – гр.Русе, кв. „Чародейка“, ул.“Тодор Икономов“.

Сподели:

Още новини от деня