Комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров в урбанизираната територия“ ще има в подлеза до ОД на МВР - Русе

Комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров в урбанизираната територия“ ще има в подлеза до ОД на МВР – Русе

Днес бе проведено информационно събитие по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия“, в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на ЕИП. Екипът, представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. С изпълнението на пилотната инвестиционна мярка се предвижда да се реализира върху открития пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров в урбанизираната територия“, който е идентифициран проблем за гр. Русе. Това ще допринесе мястото да се социализира и от територия за транзитно преминаване да се превърне в зона за отдих. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Икономика и международно сътрудничество“ през отминаващата седмица.

Сподели: