лед осветление русе

Все още няма решение по проекта за обновяване на системата за улично осветление на град Русе

Време за прочитане: 2 мин.

На 21 юни 2018 година Община Русе обявява поръчка за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на част от системата за улично осветление на град Русе. В настоящия момент осветлението е реализирано основно посредством осветители оборудвани с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН). Липсва система за управление на осветлението.

Поръчката има за цел да се подменят всички съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела в определената от Възложителя част от град Русе с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и паркови осветителни тела, като при това се спазят всички нормативни изисквания за осветеност. Отделно следва да изтеглят нови проводници в стълбовете и да се реализира единна система за мониторинг и радио управление на осветлението в определената от Възложителя част от град Русе. При наличие на стълбове, които са с нарушена конструктивна цялост и/или неподходящо местоположение и/или липсват, същите следва да бъдат подменени с нови и/или добавени нови.

На 24 юли 2018 г. (публикуван едва на 3 септември 2018 г.) комисия с председател Никола Кибритев с нарочен протокол иска допълнителни документи от единият от двата кандидата „Улично осветление“ ЕАД по проекта за обновяване на системата за улично осветление на град Русе. Даден е и допълнителен срок от 5 работни дни. Другият кандидат „Лог – Сиберия“ ЕООД е представило нужните документи. Последната фирма е работила по десетки обществени поръчки, вкл. по осветлението на летищата в София, Варна и Бургас.

Официално решение на Община Русе за определяне на изпълнител все още няма.

Зоната, където следва да се реализира настоящата обществена поръчка, обхваща всички улици и пространства заключени между:

• Ул. “Николаевска”
• Бул. “Цар Освободител”
• Ул. „19-ти февруари“
• Ул. „Одрин“
• Ул. Цар Калоян“
• Бул. „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. „Независимост“
• Ул. „Независимост“
• Бул. „Съединение“

Към зоната, оградена от гореизброените улици се включва и целия парк на Възрожденците.

Улиците и участъците:
• Бул. “Славянски”
• Ул. “Баба Тонка”
• Ул. “Църковна независимост”
• Ул. “Райко Даскалов”
• Ул. „Александровска“ в участъка от пл. „Свобода“ до пл. „Княз Александър Батенберг;
• Пл. „Княз Александър Батенберг“

не са предмет на настоящата поръчка и не следва да бъдат обхващани!

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня