лед осветление русе

Все още няма решение по проекта за обновяване на системата за улично осветление на град Русе

На 21 юни 2018 година Община Русе обявява поръчка за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на част от системата за улично осветление на град Русе. В настоящия момент осветлението е реализирано основно посредством осветители оборудвани с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН). Липсва система за управление на осветлението.

Поръчката има за цел да се подменят всички съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела в определената от Възложителя част от град Русе с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и паркови осветителни тела, като при това се спазят всички нормативни изисквания за осветеност. Отделно следва да изтеглят нови проводници в стълбовете и да се реализира единна система за мониторинг и радио управление на осветлението в определената от Възложителя част от град Русе. При наличие на стълбове, които са с нарушена конструктивна цялост и/или неподходящо местоположение и/или липсват, същите следва да бъдат подменени с нови и/или добавени нови.

На 24 юли 2018 г. (публикуван едва на 3 септември 2018 г.) комисия с председател Никола Кибритев с нарочен протокол иска допълнителни документи от единият от двата кандидата „Улично осветление“ ЕАД по проекта за обновяване на системата за улично осветление на град Русе. Даден е и допълнителен срок от 5 работни дни. Другият кандидат „Лог – Сиберия“ ЕООД е представило нужните документи. Последната фирма е работила по десетки обществени поръчки, вкл. по осветлението на летищата в София, Варна и Бургас.

Официално решение на Община Русе за определяне на изпълнител все още няма.

Зоната, където следва да се реализира настоящата обществена поръчка, обхваща всички улици и пространства заключени между:

• Ул. “Николаевска”
• Бул. “Цар Освободител”
• Ул. „19-ти февруари“
• Ул. „Одрин“
• Ул. Цар Калоян“
• Бул. „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. „Независимост“
• Ул. „Независимост“
• Бул. „Съединение“

Към зоната, оградена от гореизброените улици се включва и целия парк на Възрожденците.

Улиците и участъците:
• Бул. “Славянски”
• Ул. “Баба Тонка”
• Ул. “Църковна независимост”
• Ул. “Райко Даскалов”
• Ул. „Александровска“ в участъка от пл. „Свобода“ до пл. „Княз Александър Батенберг;
• Пл. „Княз Александър Батенберг“

не са предмет на настоящата поръчка и не следва да бъдат обхващани!

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня