РИОСВ - Русе: Колонията на къдроглавия пеликан в Сребърна се обнови с около 100 млади екземляра

Конкурс за изработване на анимирана рисунка по повод Световния ден на влажните зони обяви РИОСВ – Русе

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2019 г., Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на анимирана рисунка на тема: „Влажните зони и климатичните промени“.

WWD19 logo E vertic rvb

I.       Общи условия:

 • Конкурсът е предназначени за ученици от гимназиален етап на обучение, от  учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;
 • Няма ограничение за използваните материали, техника и софтуер. Сюжетът на анимираната рисунка трябва да отговаря на темата. Допълнителна информация, свързана климатичните промени и решенията, които влажните зони предоставят в борбата с тях може да бъде намерена на адрес: https://www.worldwetlandsday.org/welcome.
 •  Проектът да е с добра резолюция,  в размер не по-мълък от 600 х 600 (px) пиксела;
 • Проектите да се изпращат по е-поща или записани на технически носител, да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
 • Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 4 февруари 2019 г., включително.
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители;
 • Критерии за оценка: художествена и информационна стойност, креативност, практическа приложимост. Допълнителен бонус ще има за проектите с добавени визуални и звукови ефекти;
 • Обявяване на резултатите: 8 февруари 2019 г.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 • Най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и на Поддържан резерват „Сребърна“;
 •  Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,

 е-поща на адрес: rpetrova@riosv-ruse.org,  за конкурса. За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Сподели:

Още новини от деня