Онлайн обучението на студентите от всички курсове на факултетите и филиалите на Русенския университет ще бъде до края на зимния семестър

Конкурс за ученическо есе: „Какво определя успеха – средата или личните усилия?“ обяви катедра „Икономика“ на Русенския университет

​Катедра „Икономика“ обявява 

национален конкурс за ученическо есе на тема

Какво определя успеха – средата или личните усилия?

essay1small.jpg

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. 

Aвторите на трите най-добри есета ще получат награда – най-новата книга на нобеловия лауреат по икономика Джоузеф Стиглиц – „Власт, народ, печалби“.

Изисквания към есето:

– Изразява авторско мнение. Всеки участник представя само едно есе.

– Дължина от 2 до 4 страници. Шрифт Times New Roman (или Liberation Serif) с размер 12. Отстояние между редовете – 1,5. Поле на страницата – 2,5 см.

– Формат на файла – doc, docx или odt.

– Участниците не пишат името си във файла, защото журито оценява есетата анонимно. Данните за участника се подават от формуляра по-долу, а към него се прикачва и файла с текста.

– Посочете активен e-mail. След края на конкурса на него ще получите дигитален сертификат за участие, а с победителите ще уточним подробности относно изпращането на наградите.

stigliz1small.jpg

Трите най-добри есета ще получат награда

– Есета за конкурса ще се приемат до 15.05.2021 г. 

Победителите ще бъдат обявени на настоящата страница и във Фейсбук на 24 май.

За допълнителна информация и въпроси:

– гл.ас. д-р Александър Косулиев: akosuliev@uni-ruse.bg 

Сподели: