Започна подмяната на контейнерите за смет в Русе

Консорциум „Русе Чистота 2020“ жали обществената поръчка за хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе

В Комисията за защита на конкуренцията е облазувано производство на 16 септември след жалба от Консорциум „Русе Чистота 2020“ ДЗЗД с/у Решение № РД-01-2206/17.08.2020 на община Русе; „Обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе“.

В средата на август стана ясно, че „Нелсен Чистота“ ООД  спечели обществената поръчка на Община Русе за поддържане на чистотата, в т. ч. снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други територии за обществено ползване на гр. Русе, като и снегопочистване и зимно поддържане на кв. Образцов чифлик и с.о. ДЗС и обществена хигиена на с.о. ДЗС с тригодишен срок на договора. Дружеството е получило най-много точки на база най- ниска обща сумарна стойност. „Нелсен Чистота“ спечели и обществената поръчка на Община Русе за сметосъбирането с четиригодишен срок на договора. Другите участници бяха ЗМГБ АД и консорциум „Русе – чистота 2020“ ДЗЗД /АЕС-Х ООД, РТК ООД, Екоресурс – Р ООД и Никман сервиз ООД/.

Сподели:

Още новини от деня