Министър Нено Димов в Русе: Днес пускаме апаратура, която за първи път се появява в България

Контролни проби въздух взети с OdorPrep в Русе ще се анализират в специализирана европейска лаборатория

Контролни проби атмосферен въздух са взети на 12 ноември от районите около няколко потенциални източника, които при дейността си биха могли да емитират атмосферни замърсители в Русе. Пробите ще бъдат подложени на химичен анализ в специализирана европейска лаборатория.

Целта е да се подпомогне идентифицирането на атмосферните замърсители и установяване на конкретния източник при експертименталното пробонабиране с апарата за улавяне на интензивно миришещи вещества, представен в средата на септември.

Устройството за установавяне на миризми, разположено на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ при ИАОС OdorPrep е предоставено на Министерството на околната среда и водите от италианската фирма Lab Service Analytica Srl (LSA) за участие по европейски проект EU H2020/756865. OdorPrep се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества.

Резултатите от контролните проби ще бъдат съпоставяни с тези, които ще се вземат извънредно, при наличие на неприятни миризми по сигнали на граждани.

Апаратът OdorPrep отговаря на изискванията на стандарт EN 13725 („Качество на въздуха. Устройството пределя аконцентрацията на мириса чрез динамична олфактометрия“). Целта е да допринесе за решаването на съществуващите проблеми, свързани с наличието на интензивно миришещи вещества, като същевременно бъдат натрупани знания и опит във връзка с използването на прилагания метод.

Сподели: