Конференция за мобилността като фактор за подобряване на качеството на живот в Русе днес

Конференция за мобилността като фактор за подобряване на качеството на живот в Русе днес

Как мобилността подобрява качеството на живота в градовете – това беше централната тема на конференцията и кръглата маса, които се проведоха днес (19 октомври 2018 г.) по инициатива на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ и Община Русе в хотел „Дунав“ в рамките на международния проект „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали“, финансиран от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Конференцията откри заместник-кметът на Община Русе д-р Страхил Карапчански с доклад за добрите практики на Общината при осигуряване на синергия между проектите, финансирани от различни програми, за подобряване качеството на живот в град Русе. Последва презентацията на проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет „Ангел Кънчев“, за социалните иновации в мобилността. Председателят на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ Лучия Илиева привлече вниманието на участниците към устойчивата мобилност в туризма по примера на проекта „Трансданюб.перли“.

Участваха институции, организации, фирми и граждански групи, които работят по проблемите на устойчивата градска мобилност, регионалното развитие и туризма. Те дискутираха по проблемите на обновяването на градската среда, съвместните усилия на администрацията и гражданите, възпитателната дейност сред учениците и др.

По-късно по време на кръглата маса на тема „Зелени обществени поръчки и мобилност“ изпълнителният директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ Мария Цанкова говори за ролята на ТЕН-Т проектите.

Сподели: