Конференция на тема „Социални аспекти на мобилността – как тя подобрява качеството на живота в градовете“ ще се състои на 19 октомври

Община Русе и Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ са организатори на конференцията „Социални аспекти на мобилността – как тя подобрява качеството на живота  в градовете“, която ще се състои на 19 октомври 2018 г., петък, в конферентната зала на хотел „Дунав“. Организаторите са партньори в големия международен проект „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали“, финансиран от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Поканени са да участват институции, организации и граждански групи, които работят по проблемите на устойчивата градска мобилност и на туризма.

Конференцията ще открие председателят на Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ Лучия Илиева, която ще привлече вниманието към въпросите на устойчивата мобилност в туризма по примера на проекта „Трансданюб.перли“ с участието на четири дунавски общини – Русе, Свищов, Тутракан и Силистра.

За социалните иновации в мобилността ще говори проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В конференцията ще участва заместник-кметът на Община Русе д-р Страхил Карапчански с доклад на тема „Синергия между Оперативна програма „Региони в растеж“ и Хоризонт 2020 за подобряване качеството на живот в град Русе“.

Предвидена е също така презентация на тема „По-близо до Европа чрез ТЕН–Т проектите“ от изпълнителния директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ Мария Цанкова.

След приключване на конференцията ще се проведе кръгла маса на тема „Зелени обществени поръчки и мобилност“.

Сподели: