община русе

Концепцията за интегрирано развитие на Община Русе е депозирана пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Концепцията за интегрирано развитие на Община Русе е депозирана пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Концепцията съдържа в себе си следните проектни идеи:

  • основен ремонт на общински път, свързващ с. Николово и с. Червена вода – 6 км;
  • създаване и промотиране на общ културно-исторически туристически продукт „Култура, природа и история Русе – Сливо поле“;
  • ремонт и мерки за енергийна ефективност на Русенската художествена галерия;
  • облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в кв. Чародейка;
  • ремонт, реконструкция и въвеждане на енергийни мерки на „Мултифункционален социален център за деца и младежи от уязвими групи“;
  • подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево – закупуване на два автобуса.

Концепцията е в партньорство с Община Сливо поле, като техните проектни идеи са:

  • „Римска гробница мавзолей“ в землището на село Бабово, община Сливо поле, област Русе;
  • туристическият велосипеден маршрут Сливо поле-Бръшлен.

Концепцията е на стойност близо 30 милиона лева.

Това става ясно от седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков за дейността в ресор „Икономика и международно сътрудничество“.

Сподели: