Концепцията на Община Иваново за местно икономическо развитие ще получи финансиране за реализация по проекта ГАЛОП

Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти има за цел да насочи вниманието на  общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие.

Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване. НСОРБ благодари за активността и качеството на разработените концепции на всички кандидати!

Всички подадени концепции бяха разгледани обстойно и оценени по комплекс от критерии, които включваха както обхвата на предложените идеи, така и техния принос за преодоляване на социално-икономически проблеми на региона, възможностите за създаване на заетост и перспективите за постигане на устойчиви резултати.

За следващия етап на проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП” бе допусната и концепцията на Община Иваново. Тя предвижда развитие на специфичен местен продукт чрез инвестиции производството и преработвателна база, както и провеждане на агресивна маркетингова кампания, в т.ч. и регистриране на търговски марки. Планира се интензивно сътрудничество между общината, съюзите на производители, преработватели и търговци.

Сподели:

Още новини от деня