община русе

Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Русе премина етапа на оценка за административно съответствие и допустимост

Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Русе премина етапа на оценка за административно съответствие и допустимост и подлежи на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие (РСР). Повече може да видите тук

Сподели: