Координацията между институциите от Русе и Гюргево при различни кризисни ситуации бе обсъдена днес по време на среща в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Координацията между институциите от Русе и Гюргево при различни кризисни ситуации бе обсъдена днес по време на среща в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Координацията между институциите от Русе и Гюргево при различни кризисни ситуации бе обсъдена днес по време на среща в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В инициативата участваха и експерти от Областна администрация – Русе, които имат пряко отношение при вземането на решения в подобни процеси. Припомняме, че през лятото, когато в румънския участък на река Дунав имаше горящи баржи, натоварени с въглища, то от Областната администрация в крайдунавския град ръководиха процеса по комуникация между институциите от двете страни и работиха активно за недопускане на сериозно замърсяване на българска територия. След множество разговори от страна на областния управител Анатоли Станев и редица негови посещения на място бяха предприети необходимите действия за преместване на баржите, така че те да не създават екологична опасност за региона. Благодарение на усилията на екипа на Областната администрация в Русе бяха предприети адекватни и навременни действия, чрез които да се избегнат по-сериозни проблеми. Според Станев е крайно необходимо да се разработват повече подобни проекти, които да са фокусирани върху подготовката за реакция при кризи.

Инициативата е част от международен проект „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен регион“, а основата цел на проекта е да се увеличи капацитетът за реакция и превенция на горски пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево – Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между съответните институции, ангажирани с преодоляването на кризисни ситуации.

Организатор на днешното събитие бе БЧК – Русе, а партньори са Окръжен съвет – Гюргево, Румънски Червен кръст – клон Гюргево, Български червен кръст и Русенския университет „Ангел Кънчев“. В срещата участва ректорът академик Христо Белоев, проф. Велизара Пенчева, директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК  Антоанета Ябанозова, както и редица представители на държавната и местна власт, а също и на неправителствения сектор.

Припомняме, че в рамките на проекта бяха проведени лекции, с които да се повиши осведомеността и готовността за наводнения сред населението то Русе и Гюргево. Дискусиите бяха насочени, както към предимно към създаването на семейни планове за самопомощ и реакция при наводнение, евакуация на хора и добитък, както и оказване на първа помощ на пострадали от наводнения и свързани с тях наранявания. Състояха се и практически занятия по издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда. Същевременно за трансграничния регион бе направена и оценка на риска.

Сподели: