Коригирана е наредба на Община Ценово, като няма да се прави регистрация на пчели и пчелни семейства

В деловодството на община Ценово е постъпило писмо, в което е отразена фактическа грешка, която се създава предпоставка при извършване на регистрация на пчелини да се събира „такса регистрация на пчели и пчелни семейства” от 2.50 лв. В досегашната си дейност водена от нормата на чл. 8, ал. 4 от Закона за пчеларството при извършване на регистрация на пчели и пчелни семейства общинската администрация не е събирала такса. Казаното по-горе предполага да се извърши корекция в Наредб…

Source: *119638.html

    

Сподели: