Коригиран е бюджетът на Община Ветово

Общински съвет – Ветово прие измененията по разходите на бюджета на местните дейности, както следва: 1. Намалява разходите само за местни дейности с 27 лв., в това число по дейности и разходни параграфи:1.1. Функция ІІІ, д-ст 336. ”Столове”- намалява бюджетните кредити по

Сподели: