Коригират бюджета на Община Русе заради облагородяване на градинките и закупуване на материали за ремонт на беседка и детските съоръжения в Сандрово

След докладна записка от кмета на Сандрово общинските съветници в Русе ще гласуват през ноември компенсирана промяна в бюджета на кметството – функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 „Програми за временна заетост” – местна дейност, в намаление на

Сподели: