Новата териториална структура на КПКОНПИ запазва отдела в Русе

КПКОНПИ отнема имущество на Денис Салиев и свързано с него лице в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

На заседания на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ са приети решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност 1 144 936.58 лв.

С влязло в сила решение на Окръжен съд – Русе се отнема имущество в размер на 44 165.05 лв. от Денис Салиев и свързано с него лице. Недвижим имот в гр. Русе, лек автомобил „Рено“, суми от отчуждено имущество и средства по банкови сметки се отнемат в полза на държавата. Салиев е обвинен от прокуратурата за измама в особено големи размери, като се е представял за длъжностно лице, както и за съставяне на документи с невярно съдържание. По гражданския иск, заведен от Комисията, съдът се е произнесъл, че не е установен законен източник за придобитото имущество и изводът, че то е незаконно и подлежи на отнемане, е обоснован.

Сподели:

Още новини от деня