КП „БСП за България“ сезира РИК за нарушения при предизборната агитация

В Районна избирателна комисия – гр. Русе с вх. № 239/23.05.2019 г. e постъпила жалба от Пламен Рашев – упълномощен представител на КП „БСП за България“ за нарушаване на правилата за поставяне на агитационни материали. В нея жалбоподателят твърди, че в гр. Русе, на оградата на строителен обект и по дърветата на ул. „Солун“ срещу бл. „Воден“ са разпространени агитационни материали на ПП „ГЕРБ“,  които са поставени на места, които не са от изброените в заповедта на кмета на Община Русе, с което е извършено нарушение на чл.183, ал.3 от ИК.

С жалбата се иска РИК Русе да предприеме действия по компетентност съгласно дадените правомощия.

След постъпване на жалбата членове от състава на РИК Русе направиха оглед на мястото и установиха посочените в жалбата нарушения. На посочено място бяха установени и нерегламентирани материали на други политически партии: по стълбовете на осветление и по фасадата на бл. „Воден“.

Относно материалите залепени върху пана в строителен обект на ул. „Солун“, те са били разположени на това място с разрешението на собственика.

Като разгледа жалбата РИК Русе прие, че с посочените в жалбата обстоятелства  се осъществява състава на нарушение на чл.183, ал.3 от ИК, но не е посочено лице – извършител на твърдените от жалбоподателя нарушения. Поради тези обстоятелства, независимо от предвидената в ИК административно-наказателна отговорност за извършване на тези нарушения, не може да бъде съставен АУАН поради липса на административнонаказателноотговорно лице.

Районната избирателна комисия Русе остави без уважение жалбата на Пламен Рашев – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушаване правилата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. поради непосочване на конкретен нарушител.

РИК – Русе указа на кмета на Община Русе да премахне посочените агитационни материали на ПП „ГЕРБ“,   гр. Русе, залепени ул. Солун.

Сподели:

Още новини от деня