Кремена Кирилова - Попова с лекция "Грижа за жената преди, по време и след бременност" на 21 април

Кремена Кирилова – Попова с лекция „Грижа за жената преди, по време и след бременност“ на 21 април

„Грижа за жената преди, по време и след бременност“ е темата на лекцията, която ще бъде изнесена на 21 април от 15 часа в рамките на фестивала „Здравей, Здраве!“ в Русе. Лектор ще бъде Кремена Кирилова – Попова.

Кремена Кирилова – Попова е семейна от 20г., майка на две деца. Завършила е Стопанско управление към ВУАРР гр. Пловдив, филиал гр. Русе; Акушерка към катедра „Здравни грижи“ на РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе. Има следдипломно допълнително обучение по Психосоматика и психология към МУ Пловдив.

Основател е на „Училище за бъдещи майки, бременни и родители – Кремена Кирилова гр. Русе“ и инструктор по Сакрална архитектура на тялото – САТ.

Сподели: