Кръгла маса на тема „Доброволчество“ се проведе в Русе

Създаването на мрежа от организации, които работят с доброволци в Русе и региона, признаване на доброволчеството, приемане на стратегия за развитието бяха част от темите, които се обсъдиха на провелата се в края на миналата седмица кръгла маса за доброволчеството в Русе. В дискусията участие взеха млади доброволци и представители на различни институции – читалища, училища, културни организации, спортни клубове, представители на местната власт и други. Участниците в дискусията споделиха, че Световното първенство по волейбол, което се проведе през септември в Русе е привлякло много доброволци, което е подпомогнало развитието на доброволчеството в региона, но има нужда и от допълнителни мерки. Всички се обединиха около мнението за създаване на мрежа от организации в Русе, които работят с млади доброволци и предлагат различни доброволчески инициативи. Признаването на доброволчеството също все още е проблем за младите хора, като те споделиха че то се признава основно в чужбина.

По време на кръглата маса бе представена новата програма на Европейския съюз за доброволчество – Европейски корпус за солидарност. Доброволецът Марио Палшович, който реализира своята Европейска доброволческа служба осем месеца в Русе направи презентация за проекта си и говори за ползите, които носи доброволчеството за младия човек, за организацията и за местната общност. Кръглата маса бе част от проект „Доброволчеството: Стъпка нагоре в твоя живот“, който се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ по програма „Еразъм +“. По този проект Сдружението за една година в Русе е посрещнало 17 международни доброволеца от Словакия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Тунис, Египет, Азербайджан и Гърция. Те се включиха в различни дейности в Русе = популяризиране на Русенския карнавал, презентации в средните училища, уъркшопи, междукултурни вечери и други.

Сподели: