Кръгла маса очерта основните дейности за намаляване разпространението на психотропни вещества сред децата

Кръгла маса очерта основните дейности за намаляване разпространението на психотропни вещества сред децата

В Пленарна зала на Община Русе се проведе кръгла маса, по време на която бяха обсъдени употребата на психоактивни вещества сред учениците в област Русе, както и мерките за ограничаване на тревожната тенденция. Срещата е част от дейностите по кампанията „Да спасим децата и Русе от дрогата“, чийто идеен организатор е журналистът Румен Николаев, а партньор на инициативата е Община Русе.

„Отговорните институции в града сме обединени около нуждата да се говори по тази наболяла тема. Когато проблемът почука на нашата собствена врата и засегне лично нас, тогава вече е прекалено късно“, каза заместник – кметът Енчо Енчев. Той допълни, че единствено с общи и навременни действия може да се противодейства на проблема, обхванал немалка част от подрастващите.

На срещата присъстваха журналистът Румен Николаев, който отново призова за съвместни действия на всички нива – училище, родители и общество, директорът на ОД на МВР – Русе старши комисар Пламен Първанов, деканът на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ проф. дн Никола Събев, наказателният съдия от Административен съд – Русе, представители на Лечебни заведения „Медика“, които са партньори на инициативата, представители на РУО, РЗИ, БЧК, Превантивно – информационния център, психологически и педагогически съветници към учебните заведения, медицински специалисти към социалните услуги, обществените съвети към училищата.

Директорът на БЧК – Русе Антоанета Ябанозова представи проучване на тема „Употреба на психоактивни вещества“, направено сред ученици 5 – 11 клас в Русе и техните родители. От него стана ясно, че 45 % от анкетираните знаят за свои връстници, които употребяват наркотици. Почти половината от запитаните са наясно какво е въздействието на новите синтетични наркотици. 54 % от участниците споделят, че знаят къде да потърсят помощ, ако имат проблеми с психотропни вещества.

Проучването сочи и положителна тенденция – провеждането на множество мероприятия сред учениците и родители в рамките на инициативата „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“ води до намаляване с 1% на дела на учениците, които някога са употребявали наркотични вещества. Значително се е увеличил и броят на учениците и родителите, които са се запознали и имат отношение към проблема с употребата и злоупотребата на наркотични вещества.

РУО – Русе представи пред присъстващите механизма на Министерството на образованието за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози и информационни дейности с цел превенция. В него е заложено, че реален напредък в борбата може да бъде постигнат само в резултат на прилагането на последователна и целенасочена политика, която се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.

Присъстващите се обединиха около идеята, че за превенция и противодействие на разпространението на психотропни вещества не може да се говори без намесата и подкрепата на родителите, които да осъзнаят реалната опасност от явлението. Експерти психолози изказаха мнение, че семействата, които се грижат за благополучието на децата си и са готови да участват в трудни разговори, изграждат по-силно доверие помежду си, укрепвайки връзката родител-дете.

Сподели: