Кръгла маса „Популяризиране на младежкото доброволчество. Възможности за развитие“ се проведе в Русе

Кръгла маса „Популяризиране на младежкото доброволчество. Възможности за развитие“ се проведе в Русе

Кръгла маса на тема „Популяризиране на младежкото доброволчество. Възможности за развитие“ се проведе в Русе.

По този повод на събитието се събраха представители на местни неправителствени организации, институции, училища, предлагащи доброволчески дейности и  и млади хора – доброволци. Кръглата маса е част от заключителния етап на проект „Доброволчеството: Стъпка нагоре в твоя живот“, който се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ по програма „Еразъм +“ и имаше за цел да популяризира доброволчеството в Русе. В началото срещата започна с представяне на резлултатите от реализицията на дейностите през последните две години и половина,  като част от тях са следните: посрещнати 37 краткосрочни доброволеца от Германия, Испания, Португалия, Гърция, Италия, Азербайджан, Тунис и Египет в Русе за един месец, във връзка с реализирането на Карнавала, както и 4 дългосрочни доброволеца за по 8 месеца от Словакия, Франция, Италия и Азербайджан; отчете се завишен интерес към доброволчеството в Русе, особенно около проведените първенства по волейбол в града, завишен интерес към международните доброволчески програми и най-вече към новата програма на ЕК „Европейски корпус за солидарност“.

След представяне на резултатите от проекта участните в кръглата маса имаха възможност да чуят какво е влиянието на доброволческите проекти върху младите хора от една от участничките в проекта Гоизедер от Франция, която живя и работи последните осем месеца в Русе и бе подготвила презенация за своя проект.   Кръглата маса продължи с дискусия, работа по групи и обобщение на предложенията по темата, които ще бъдат предложени за включване в стратегията за развитие на доброволчеството в Русе.

Сподели:

Още новини от деня