мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” ще се проведе в Русе

Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз ще се проведе във вторник, 6 октомври, като домакин е Община Русе.

На нея ще се състои представяне на интегрирания проект, качество на атмосферния въздух и принос на проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата. Ще бъдат представени резултатите от проведено социологическо проучване на населението в шестте общини, партньори по итегрирания проект.

Сподели: