Кръгли маси на тема "Когато търсенето изпреварва предлагането - гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?" организира "Каритас" Русе в следващите дни

Кръгли маси на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“ организира „Каритас“ Русе в следващите дни

Кръгли маси на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“ организира „Каритас“ Русе в следващите дни.

Поредицата от срещи започва на 30 януари 2024 в град Русе и ще продължи в Плевен (31 януари ) и Бяла Слатина (01 февруари).

Те са част от проекта „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ и целят да се поставят и дискутират основните предизвикателства, възпрепятстващи ефективното планиране, формиране и прилагане на политики в областта на дългосрочната грижа в местен и национален контекст.

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Сподели: