русенски университет ректорат

Курсове по Начална компютърна грамотност и AutoCAD стартират в Русенския университет „Ангел Кънчев“

През месеците февруари и март Центърът за продължаващо обучение към Русенския университет организира започването на два курса – Начална компютърна грамотност и AutoCAD.

В курса по Начална компютърна грамотност обучаемите ще придобият знания и умения за ползване на персонален компютър и работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, както и работа в INTERNET.

Курсът по AutoCAD е предназначен за специалисти от различни области, използващи в своята дейност програмния продукт.

И двата курса са с хорариум по 48 часа. Обучението е вечерно (12 вечери по 4 учебни часа).

За допълнителна информация: Ректорат, кабинет 213.1 – Център за продължаващо обучение, тел. 082/888 567 и 0887 867 217

Сподели:

Още новини от деня