Къде се ползва най-активно социалната услуга Домашен социален патронаж?

Къде се ползва най-активно социалната услуга Домашен социален патронаж?

Според данни на Агенцията за социално подпомагане, през 2019 г. домашен патронаж ползват 37,9 хиляди души в цялата страна
🔸 Свободният капацитет на услугата на национално ниво е 37%
🔸 33 общини не предлагат домашен социален патронаж, но той често се замества от сходни услуги
🔸 Годишните разходи за ДСП са средно по около 340 хил. лв. на всяка община или по 22 лв. на човек
🔸 В столицата бюджетът за ДСП е близо 6 млн. лв. годишно (при 1 658 обхванати лица), в община Варна – 3 млн. лв. (550 обхванати лица), в Бургас – 2 млн. лв. (850 обхванати лица), а в Пловдив – 1 млн. лв. (400 обхванати лица)
🔸 В повечето общини делът на населението, което ползва ДСП е под 1%, но в най-застарелите части на страната надхвърля 3%.

Карта на заетите места в домашния социален патронаж: http://www.265obshtini.bg/map/104

Карта на дела на свободните места в домашния социален патронаж от всички: http://www.265obshtini.bg/map/105

Карта на дела на населението, което ползва домашен социален патронаж: http://www.265obshtini.bg/map/103

Сподели: