Към 11 ноември всички обекти от топлопреносната мрежа на Русе са с пуснато отопление

Към дата 11.11.2013 г. всички обекти присъединени към топлопреносната мрежа на гр. Русе са превключени на зимен режим, с пуснато отопление. Това касае 18 789 абонати. Не е пуснато отоплението само на няколко стопански сгради, които изрично са заявили нежелание да бъдат отоплявани към момента. Към топлопреносната мрежа са присъединени 755 обекта, от които 252 са захранени от групови абонатни станции, а 503 от индивидуални абонатни станции. Всички абонатни станции собственост на „Топлофикаци…

Код на новината : *120090.html

    

Сподели: