симеоновата къща

Къщата на Стефан Симеонов може да се ремонтира по оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020

Предстои корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година през този месец. С цел пълното усвояване на целева субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага компенсирана промяна във финансирането между обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, град Русе /Къщата на Стефан Симеонов/- СМР, СН и АН“ за 172 200лв. планиран със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и  обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“ планиран със собствени средства. Ремонтът на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 ще бъде включен за  кандидатстване по процедура „Развитие на туристическите атракции“, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020.

Сподели: