ениманев

Левицата! с мисия за обединение на лявото обществено мислене с цел спечелване  на  изборите и отстояване на целите й

ениманев

ИЗБОРНА КАМПАНИЯ 2023

Мото:

НЕ НА ВОЙНАТА!

МИР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Мисия:

Обединение на лявото обществено мислене с цел спечелване  на  изборите и отстояване на целите на „Левицата”.

Цели:

 • Отстояване независимостта на Р.България, пълен неутралитет и неучастие във военни действия на територията на Украйна, или друга страна извън НАТО.
 • Прекратяване предоставянето на оръжие и техника за страни извън Алианса.
 • Намаляване на неравенството, чрез разкриване на платени работни места с устойчив характер и ограничаване печалбите на търговците (търговски вериги и банки) до 5%.
 • Безплатно  образование и здравни грижи,чрез контрол на НЗОК и разплащане на частни болници. Спиране на линията-парите вървят с ученика, чрез въвеждане на (конкурентни) състезателни критерии.Връщане върху здравите,консервативни методи за българското образование.
 • Засилване на контрола на влизащи селскостопански стоки, митнически такси и силно подпомагане та земеделието.
 • Ограничаване на еднолична собственост на земя до 500 декара.
 • Оземляване на безимотни до 1 дка и осигуряване на субсидии на млади семейства и такова с медицински проблеми.
 • Намаляване на административния натиск върху бизнеса, въвеждане на 100000 евро праг за ДДС.
 • Държавно подпомагане за развитие на речния и  морски  транспорт и БДЖ.
 • Съдебна реформа с цел Върховенството на закона и бързо съдопроизводство .
 • Чрез граждански контрол към екологично природно равновесие на регионите.
 • Изравняване стандарта на живот в отделните региони и финансово подпомагане на многодетни семейства (с образование на родителите над  средно /10ти клас-завършен/)
 • Възстановяване на производствената инфраструктура, чрез кредитиране от банката за развитие (данъчните пари) и получаване на публично – частно партьорство.
 • Изграждане на  високо технологична и осигурена армия (за 5÷8 години) по примера на Австрия и Швейцария.

ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Честни демократични избори с последващо избиране на редовно правителство с одобрен държавен бюджет до края на м.април.
 • Сформиране на ляв парламентарен блок с цел управление, или  конструктивна опозиция.
 • Подготовка на млади парламентаристи, доказали се  в обществото (за 30 ÷ 50  години).
 • Изграждане на национална система за обучение на администивни кадри с външно оценяване и бърза система  за атестиране на административните кадри с  конкурсен изпит в 3 нива (документи, писмен и устен).

Контрол

 • Създаване на  контролинг (технология за контрол) на административната система, нейното оптимизиране и иноватиране.
 • Приемане на система от квалификационни знания и умения за заемане на отделна общинска и държавна длъжност с времетраене не  повече от 2 години
Сподели: