Ледената пързалка ще бъде открита утре

Ледена пързалка ще има в Русе и през сезон 2023/2024 г.

В Русе ще функционира ледена пързалка през зимата на 2023/2024 г. Тя ще бъде разположена в централната част на града и ще допълва празничната атмосфера на Коледно-новогодишните празници. Зоната, където следва да се реализира настоящата ледена пързалка е с площ от 450 кв.м., част от площад „Света Троица“ в централната част на гр. Русе. Общински пазари ЕООД – Р,усе отдели 66 хил. лева без ДДС за:

  • Доставка чрез наем и монтаж на външна мобилна ледена пързалка в гр. Русе с размери 15м.*30м.;
  • Транспорт, доставка и разтоварване на необходимите материали, консумативи, минимум 230 чифта кънки за лед и др., необходими за изграждане, експлоатация и поддръжка на ледената пързалка;
  • Осъществяване на регулярна техническа поддръжка на съоръжението за периода на наема и по време на неговото функциониране, за гарантиране на непрекъснатата му работа;
  • Демонтаж на ледената пързалка, след изтичане на наемния период, в срок от 7 (седем) календарни дни, при среднодневна температура за периода над минус 5 градуса;

Услугата включва доставка, монтаж и демонтаж на мобилна ледена пързалка с размери минимум 15 м.*30 м. или 450 кв.м., без да се допуска предварително изравняване на терена с насип, с цел достигане на нужната денивелация и нарушаване на целостта на положената настилка;

Сподели: