Лектория по проблеми на правата на човека и противопоставяне на насилието над жени се проведе в Клуба на социалния работник

Лектория по проблеми на правата на човека и противопоставяне на насилието над жени се проведе в Клуба на социалния работник

Време за прочитане: 2 мин.

За поредна година в рамките на кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието над жени“ и на 10 декември – Международен ден на правата на човека в Клуб на социалния работник в Русенски университет на 10 декември 2019 година се проведе лектория по проблеми на правата на човека и противопоставяне на насилието на основата на пол с надслов „Поколение за равенство”. Актуалната и важна в национален, европейски и световен план проблематика за правата на човека и елиминирането на насилието над жени и деца беше поднесена от председателя на Сдружение „Център Динамика“ – Русе Деана Димова в зала 113 в корпус 2 на университета с тематично оформена експозиция. Сдружението е колективен член на Клуба и активен негов партньор в реализирането на много съвместни инициативи. Лекторът отбеляза особеното значение за подготвящите се и за практикуващите социални работници на датата 10 декември и на приетата от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 година Всеобщата декларация за правата на човека. Тя представлява основа за развитието на човешките права и свободи и за обявяване през 1950 година на 10 декември за Международен ден на правата на човека, който се чества от всички страни с различни инициативи и има за цел да повиши информираността, чувствителността и разбирането на хората и обществото за правата на човека и тяхната защита.

Във втората част от лекторията Деана Димова запозна студентите с кампанията на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” за 2019 година, представляваща част от кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието над жени“.  Посредством нея Алиансът се присъединява към световния апел срещу всички форми на  насилие, поставяйки акцент върху борбата срещу домашното насилие и срещу сексуалното насилие, които засягат в най-голяма степен жените и момичетата.

С подробна презентация беше представен международният проект WE GO 2 с участие от българска страна, който има за цел да подпомогне постигането на социално-икономическо овластяване на жертвите на домашно насилие чрез укрепване на местните, националните и европейските системи за подпомагане чрез насърчаване на най-добрите практики и мултидисциплинарното и публично-частното партньорство. Проектът е ориентиран към повишаване на капацитета на местните системи за подпомагане и икономическо овластяване на жени, които са жертви на насилие от страна на интимния партньор чрез координирани мултидисциплинарни усилия и работа на индивидуално, териториално и обществено ниво. Студентите бяха информирани, че разработеният по WE GO-1 наръчник ще бъде актуализиран и ще им бъде предоставен, за да се запознаят с него. Заедно с това ще се работи за създаване на онлайн/офлайн общност от професионалисти, доброволци, поддръжници на идеята, които споделят информация, знания и практики относно насилието и икономическото овластяване на жертвите. Деана Димова представи митовете за домашното насилие и предостави на студентите връзка към онлайн платформа с подробна информация за тях (https://loveerrors.bg/). Тя информира аудиторията, че кампанията е достъпна онлайн на адрес testzashampioni.com и приканва момчетата и младите мъже в България да направят своеобразен игрови тест. Целта на играта не е свързана с развлечение, а да напомни, че проблемът с насилието над жени засяга в същата степен мъжете и е въпрос на морал и познание в областта на правата на човека да застанат в защита на жертвите.

Това съобщи днес доц. дн Сашо Нунев – председател на Клуб на социалния работник при Русенски университет „А. Кънчев“.

Сподели:

Още новини от деня