Лекция на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов "Старобългарски надписи и поклоничество" ще се състои в РИМ - Русе

Лекция на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов „Старобългарски надписи и поклоничество“ ще се състои в РИМ – Русе

Проф. Казимир Попконстантинов ще представи в събота от 11 часа в Регионален исторически музей – Русе свои проучвания върху старобългарски надписи от скални обители в долината на река Русенски Лом, като ги обвърже с духовния живот от времето на Първото царство, с поклоничеството и връзките между монашеските обители. Процесът на проучване включва и елементи на дигитализация, чрез които се появява допълнителна информация. Надписите са важно свидетелство за религиозния живот, за персонажите от епохата, както и за културната история славянската православна цивилизация.

Сподели: