летище щръклево

Летище „Русе“ получи удостоверение за експлоатационна годност

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) издаде на „Еърпорт Русе“ удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. Това е следващият етап от намеренията на дружеството, което от началото на 2023 г. оперира Летище Русе.

В рамките на една календарна година предстои изработването на цялостния Генерален план на „Еърпорт Русе“, което ще позволи летището да може да се използва като гражданско. Припомняме, че на 24 февруари 2023 г. Общинският съвет гласува дружеството да сключи договор за експлоатация на летището, намиращо се в с. Щръклево. Оттогава са направени значителни стъпки за модернизация на летището и подобряване условията за извършване на авиационни услуги.

зградена бе осветителната система на полосата за излитане и кацане, като летище Русе е първото в България с LED осветление със слънчеви батерии. Изградена беше и 9-километровата периметрова ограда, теренът бе цялостно почистен, а сградата на пътническия терминал бе обновена и съхранена. Монтирани бяха и два ветропоказателя, които отговарят на специалните изисквания на Международната организация за гражданска авиация ICAO. За нуждите на летището през 2023 г. бяха закупени и стационарни и мобилни цистерни за гориво.

Сподели: