Летният семестър в Русенския университет започва онлайн

Летният семестър в Русенския университет започва онлайн

Днес на пресконференция в Русенския университет бях;а представени възможностите за обучение през настоящия летен семестър. Той стартира онлайн, с нагласата и готовността за преминаване към традиционна форма на обучение. Възможно е да се премине към различни смесени форми, за да се осигури безопасна среда за студенти и преподаватели.

Ректорът на Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев издаде Заповед No 109/05.02.2021г., във връзка със спазването на мерките против Корона вируса. Всички обучения, събития и мероприятия ще бъдат провеждани в онлайн среда до 30.04.2021г.

Русенският университет с договор за съвместен обучителен процес.

На 19.10.2020 г., г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, одобри споразумението за извършване на съвместна дейност между Английска езикова гимназия “Гео Милев” и Русенски университет “Ангел Кънчев”. Споразумението предвижда извършване на съвместна учебна и методологична дейност по учебни предмети и модули за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и цели получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

В края на 2020 г., Русенският университет получи две изключително добри новини, свързани със своето участие в най-голямата образователна програма на Европейската комисия – Еразъм+. Първата е получаването на сертификат за качествено изпълнение на проект по програмата за академичната 2018-2019 година, връчен от Националната агенция на България по програмат. Той е трети поред за Университета за текущия седемгодишен период на програма Еразъм. Получаването на сертификат за качество „Еразъм Харта 2021-2027 за висше образование“, е втората добра новина за висшето училище. Хартата дава възможност на студентите, преподавателите и служителите на Русенския университет да участват в мобилности в чуждестранните ни университети-партньори и предприятия от ЕС и останалия свят.

С проектаДигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда- 5D ALLIANCE”– Русенският университет е един от 13-те нови обекта, част от националната пътна карта за научна инфраструктура. Нашата Алма Матер е координатор на проекта, в който си партнира със седем университета, институти на БАН и няколко бизнес единици. Основната цел е изграждане на дигитална инфраструктура за Дунавския макро- регион и мрежа с европейски университети и други инфраструктури.

Сподели: