Летният семестър на учебната 2019-2020 година приключи успешно в дистанционна онлайн форма на обучение на студентите по социални дейности в Русенския университет

Отмина последната седмица от летния семестър на учебната 2019 – 2020 година. Предизвикателствата и трудностите, пред които ни изправи пандемията от коронавирус през предходните месеци мобилизира преподаватели и студенти и създадохме условия обучението по социална работа да продължи успешно чрез дистанционна онлайн форма. Придобихме важен и необходим опит и намерихме нови възможности за интегриране на традиционното с дистанционното онлайн обучение. Сигурно е, че този ценен опит ще ни направи по-гъвкави и търсещи нови форми на преподаване и усвояване на знания и умения в областта на социалната работа. Съчетахме дистанционното онлайн обучение с включване на студентите в разработването на продукция по проектно задание на тема „Социалната работа по време на пандемията Coronavirus (COVID-19)“. Клубът на социални работник приключи дейността си чрез онлайн дискусия на същата тема, в която участваха президентът на европейския клон на Международната федерация на социалните работници (IFSW-Europe) доц. д-р Ана Радулеску, представител на Австрийската асоциация на социалните работници (OBDS) и международен експерт Херберт Паулишин, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова, зам.-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенски университет проф. д-р Пламен Даскалов, председателят на Общото събрание на Русенски университет проф. д-р Велизара Пенчева, деканското ръководство на Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, експертът от Национален алианс за социална отговорност Златка Иванова, директорът на Дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе Катя Петрова, доставчици и управители на социални услуги, социални работници от социални услуги в община Русе, община Бяла и община Ценово, обучаващи се студенти по социални дейности, дипломирани и реализирани като социални работници възпитаници на специалността и преподаватели по социална работа в Русенски университет. Проведената онлайн дискусия беше отразена на фейсбук страницата на Международната федерация на социалните работници (IFSW-Europe) и представи отговорната позиция на студенти, преподаватели и представители на професионалната общност на социалните работници пред съюзни организации от Европа и целия свят.
Предстои студентите да представят усвоените знания умения и опит в предстоящата изпитна сесия.

Заедно можем да се справим и да бъдем успяващи! Благодарим на всички, които ни подкрепят в нелекия път в обучението на студентите по социални дейности и за повишаване на обществения престиж на специалностите от професионално направление „Социални дейности“ и професията на социалния работник!

Сподели:

Още новини от деня