Либерализацията на енергийния пазар за малкия бизнес е основна тема на срещите на ЕНЕРГО-ПРО с местната власт

Като част от своята информационна кампания за запознаване на местната власт в Североизточна България с новостите в енергийния сектор, през тази седмица управителите на ЕНЕРГО-ПРО Варна посетиха Габрово, Русе, Разград и Търговище. По време на своята обиколка в градовете, в които се намират регионалните структурни центрове на компанията, Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия се срещнаха с кметовете на населените места. Водеща тема в разговорите беше предстоящата либерализация на всички малки стопански обекти от 1 октомври тази година. Промяната ще създаде конкурентна среда в бизнес средите и ще доведе до повишена ефективност в предлагането на електроенергия чрез пазарните механизми на свободната търговия. Съгласно промените в Закона за енергетиката, крайният снабдител в качеството си на настоящ доставчик ще уведоми всички свои небитови клиенти за предстоящото преустановяване на доставката по регулирани цени считано от 01.10.2020 г.

Сред останалите теми, които управителите на ЕНЕРГО-ПРО обсъдиха с местната власт, бяха предстоящите нови цени на регулиран пазар от 1 юли тази година. Кметовете бяха запознати и с процеса по актуализиране на данни за предоставена мощност от небитовите клиенти и зададоха допълнителни въпроси относно начина на прилагане, предимствата за  потребителите и подходите при намаляване и увеличаване на максималната мощност на обектите. Информация за възможните въпроси и отговори по отношение на кампанията са публикувани на интернет страницата на ЕРП Север. Бизнес клиентите на електроразпределителното дружество са уведомени с писма, че крайният срокът за подаване на заявления за актуализация на данни за предоставена мощност е 30.06.2020 г.

Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО представи на местната управа инвестиционната и ремонтната програми на електроразпределителното дружество за настоящата година, които бяха забавени поради обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната. Тогава всички ЕРП в страната съдействаха на Министерство на енергетиката, като отмениха своите планови ремонтни дейности в подкрепа на работещите и учащите от дома потребители на електроенергия.

Проведените тази седмица срещи с местната власт завършиха с ясно заявени от двете страни очаквания за съдействие по енергийни проекти и казуси. С отправените покани и реализираните обиколки по места управителите на енергийното дружество изпълняват своята част от поетия по-рано през годината ангажимент за повишаване на информираността, открит диалог и активно сътрудничество с кметовете и членовете на общинските структури в Североизточна България.

Сподели: