Лидерите от Младежки дом – Русе бяха на тридневно изнесено обучение

Лидерите от Младежки дом – Русе бяха на тридневно изнесено обучение

Тридневно изнесено обучение за младежки лидери от Русе се проведе през изминалите почивни дни в село Нисово. То бе на тема младежко лидерство и активно младежко участие и се осъществи основно с методите на неформалното образование. Фасилитаторите бяха избрали интересни методи за работа, чрез които да накарат младите хора да мислят, разсъждават и дискутират по разнообразни теми.

Най-интересният метод се оказа „Световното кафене“, чрез който младежите в групи обсъждаха младежките дейности, младежките политики, доброволчеството и младежкото лидерство.

По време на академията участниците имаха възможност да се срещнат с различни лектори и да говорят по различни теми.

Изключително интересна за младите лидери се оказа срещата с кмета на Община Русе Пенчо Милков, с когото проведоха дълга дискусия на теми, които вълнуват младежите като реализацията им в живота, избора на професия и трябва ли да останат да живеят и работят в Русе. Тези теми те дискутираха открито, разпалено и от различни гледни точки. Споделиха, че разговорът с г-н Милков е бил така непринуден, полезен и равнопоставен, надминавайки всички техни предварителни очаквания.

Поради породения голям интерес от страна на младежите бе проведена и още една среща в посока кариерно развитие с известния русенски архитект Драгомир Стоянов, с когото дискутираха тънкостите, детайлите и силните страни на професията архитект.

Директорът на Младежки дом Русе г-жа Красимира Николаева предложи на младите хора интересна разхода с посещение в орнитоложки център. Сесиите се провеждаха основно на открито, благодарение на хубавата и топла есен.

В свободното си време младежите имаха възможност да са заедно и да играят настолни игри, а в събота вечер ръководителите им бяха подготвили интересно предизвикателство, наречено „Нисово търси талант“, в което участниците се включиха с голямо желание и удоволствие.

В края на академията всички получиха сертификати, поднесени от Директора на Младежки дом.

Академията за младежки лидери се проведе с подкрепата на Община Русе по Общински годишен план за младежта, приет с решение №51, прието с протокол №4/23.01.2020.

Сподели:

Още новини от деня